Ajánlatért hívjon a 06-30-651-2090 számon  vagy írjon a kovacs.gb@gmail.com címre.  facebooktwitteryoutubeRSS
Vállaljuk az Ön földmérési problémájának teljes körű ügyintézését a megrendeléstől az Ingatlannyilvántartási bejegyzésig. Ebbe beletartozik a szükséges vázrajzok elkészítése, azok hatósági ügyintézése és jogi szerződések elkészíttetése, Ingatlannyilvántartási átvezettetés.
Földmérési -geodéziai munkák-vázrajzkészítés
 • Épületfeltüntetés
 • Telekmegosztás-használati megosztás
 • Telekösszevonás
 • Szolgalmi jog bejegyzés
 • Telekhatár kitűzés
 • Belterületbe vonás
 • Szintvonalas-tervezési térkép készítés
 • Társasházalapító okirat készítése
Vázrajzok készítése rövid határidővel!
 • ÉPÜLETFELTÜNTETÉS
 • TELEKALAKÍTÁS
 • TELEKHATÁR KITŰZÉS
 • BELTERÜLETBE VONÁS
 • SZOLGALMI JOG BEJEGYZÉS
 • TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRAT

Az Épületfeltüntetési ill. Épület bontási vázrajzok elkészítéséhez Használatbavételi ill. Bontási Engedélyre van szükség, amit az építési hatóság ad ki. Bizonyos esetekben a bizonyíthatóan 10 évnél régebben épült épületek estében fennmaradási engedély kérhető, ha az ingatlanon az épület engedély nélkül épült és a meglétét a hatóság tudomásul vette vagy az objektum léte a hatályos építési törvény szerint fenntartható. Ilyenkor az illetékes helyi Önkormányzat építési osztályán Hatósági Igazolás iránti kérelmet kell benyújtani. Ezzel az épület feltüntethető vagy törölhető az Ingatlan nyilvántartásban.

A használatbavételi engedély megszerzésének új szabálya van 2013 01.01 óta.
  A használatbavételi engedély megszerzésének új szabálya van 2013 01.01 óta amelyet a 312/2012.(XI.8.) Kormány rendelet tartalmaz. A rendelet lényege,hogy a használatba vételi engedély iránti kérelem benyujtásakor az illetékes járási Földhivatal átal záradékolt épületfeltüntetési vázrajzot az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY) elektronikusan fel kell tölteni.Ha az eljárás megindításakor nem áll rendelkezésre a vázrajz, - ez az eljárásnak nem lehet akadálya, a határozatot kiadják és a feltöltést a jogerőre emelkedéstől számított 60. napig kell megtenni.Amikor a feltöltés megtörtént a jogerős használatbavételi engedély papír alapon történő megküldésével az építésügyi hatóság megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes első fokú ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt.
ÁRAK
Épületfeltüntetés árak:(Br.)
 • Földhivatali költségek: adatszolgáltatási díj: 4000.-Ft/hrsz (0-10ha)
 • Vizsgálati díj: 800.-Ft/épület
 • Ingatlannyilvántatási bejegyzés díja: 6600.-Ft/beadvány
 • Munkadíj: 29000.-Ft-tól. (Az épületek formájától darabszámától függően)

A telekalakítási munkák megkezdése előtt fontos egyeztetni az ingatlan elhelyezkedése szerint illetékes építési hatósággal, mivel az ingatlanalakításokat a helyi Önkormányzatok Rendezési Tervben (R.T.) szabályozzák. Tehát nem minden esetben végrehajtható a telekalakítás. Természetesen alkalmanként van lehetőség ezeknek a meglévő R.T. -knek a módosítására is. Ezzel kapcsolatban szívesen adok felvilágosítást személyes megkeresésre. Tel.: 06/30-651-2090

ÁRAK
Telekalakítás árak:(Br.)
Földhivatali költségek:
 • 1. Földmérési díjak adatszolgáltatási díj: 6000.-Ft/kinduló-hrsz (0-10ha)
 • vizsgálati díj: 2500.-Ft/munka (1-10 db kialakuló hrsz)
 • 2.Telekalakítási eljárás illetéke: 14000.-Ft/kialakuló-hrsz
 • Szakhatósági díj: 5000.-Ft/hrsz
 • 3.Ingatlannyilvántartási átvezetés illetéke: 6600.-Ft/kialakuló hrsz
 • Vázrajzkészítés munkadíja: 49000.-Ft-tól (kialakuló hrsz-től függően)
  Ha több tulajdonos birtokolja az ingatlant vagy megváltozik a megosztással a tulajdonosi összetétel akkor ügyvéd által készített okiratra is szükség van. Ennek díja: kb.: 55000-80000-Ft. Az eljárás teljes menete max. 3 X 22 nap, ha a hatóságok nem kérnek hiánypótlást ill. az érintettek időben átveszik a tértivevényes értesítést a határozatról és nem fellebeznek.

Telek határ viták esetén jó tudni, hogy az ingatlan nyilvántartási térképek hibahatárok szerinti pontosságúak, amit a földmérési szabályzat a méretaránytól függően megenged. Ezért mielőtt a szomszédok összeugranak érdemes tisztázni a konkrét estekben ezt, hogy egyáltalán hivatalosan figyelembe vehető-e ez az eltérés. Ma már a korszerű műszerekkel a távolságok akár milliméter pontosan mérhetőek, de a térképek sajnos sok helyen a régi 1:2880 –as (1 mm a térképen 2.88 m-nek felel meg a terepen) méretarányú régi térképek digitalizálásával lettek kialakítva és tartalmazzák annak a pontatlanságát.

ÁRAK
Telekhatár kitűzés árak:(br.)
 • Földhivatali díj:  6000.-Ft/hrsz
 • Munkadíj: 39000.-Ft-tól(terepi adottságoktól függően)
  A kitűzést Gps műszerrel végezzük, aminek mérési pontossága 2-5 cm, természetesen a fentebb leírtak szerint ez a pontosság a rendelkezésre álló nyilvántartási térkép pontosságával együtt értelmezhető csak a gyakorlatban.

A belterületbe csatolásnál, illetve új építési telkek, övezet, kialakításánál szintén a helyi építési hatóságnál található és mindenki számára elérhető R.T. –ben lehet megnézni, hogy a kívánt alakítás végrehajtható-e. Van lehetőség itt is az R.T. módosítására. Ezzel kapcsolatban is szívesen adok felvilágosítást.

ÁRAK
Belterületbe vonás árak:(br.)
Földhivatali költség:
 • Adatszolgáltatási díj:    6000.-Ft/hrsz
 • Vizsgálati díj:     2500.-Ft/munka(1-10 db hrsz)
 • Ingatlannyilvántartási átvezetés illetéke:   6600.-Ft/hrsz
 • Várajzkészítés-mérés munkadíja:   45000.-Ft-tól

A szolgalmi és használati jog bejegyzési vázrajzok az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban meghatározott szolgalmi jogok, földhasználati jog, valamint közérdekű használati jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok, az ingatlanra vonatkozó több vagyonkezelői jog, villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos változási vázrajzok, a villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok, átjárást lehetővé tevő átjárási szolgalmi jog bejegyzését lehetővé tévő vázrajza lehet. Ezek a jogok a tulajdoni lap III. oldalán, mint terhelések jelentkeznek. A biztosításuk nem kötelező, minden esetben a megegyezést rögzítő okirattal kiegészítve lehet a földhivatali átvezetésre benyújtani. Mivel a szolgalmi jog esetenként értékcsökkentő tényező egy ingatlan vonatkozásában ezért a létesítését anyagi ellenszolgáltatáshoz is lehet kötni. A szolgalmi-használati jogokat a 25/2013.(IV.16.) VM rendelet szerint a Földhivatalok a térképi nyilvántartás részeként kezelik.

ÁRAK
Szolgalommal kapcsolatos vázrajzok ára:
Földhivatali díjak:
 • Adatszolgáltatási díj:    4000.-Ft/hrsz
 • Vizsgálati díj:     500.-Ft/vázrajz
 • Földmérési,vázrajzkészítési munkadíj:    35 000.-Ft-tól

2014 január 1-től a Társasházi Alapító okirat mellékleteként készülő ingatlan leltár térképi részét tervezői engedéllyel rendelkező földmérővel kell készíttetni. Ennek a tartalma a 25/2013 számú Földmérési rendelet szerint készül. Ez vonatkozik az új Okirat elkészítésére és a meglévő változása esetén készítendő munkarészre is. Ennek hiányában a Földhivatal hiánypótlási felszólítást küld a kérelmezőnek.

Az Alapító Okirat melléklet készítését bízza ránk! Kérjen árajánlatot!